Select Page

 

23/09/2016 – 09/10/2016

Åpningstider:

Ons–søn kl. 12:00–17:00

 

Vernissage:

23/09 kl. 19:00 – 21:00

Kunstnersamtale med Anders Førisdal 24/09 kl 15:00–16:00

Høsten 2016 har Lydgalleriet eksistert i 10 år. Det markeres med en jubileumsutstilling der en gruppe kunstnere er invitert til å skape nye verk. Hvert verk vil møte publikum på minst to ulike steder. Sted nummer én er er inne i Østre Skostredet 3, ytterligere steder er individuelle for hvert prosjekt. Flere av kunstnerne har musikk som utgangspunkt for sin praksis, et utgangspunkt som blir undersøkt og utvidet i kompositoriske, romlige, skulpturelle, visuelle og performative retninger.

 

Christian Blom 

«Celebrating Apathy» Et verk som feirer den økende nedbøren på vestlandet! 

I 1969 utførte psykologen Philip Zimbardo et eksperiment. Han forlot identiske biler i Bronx og Palo Alto, California. Skiltene var tatt av og bilene stod med panseret åpent. Bilen i Bronx ble angrepet minutter etter at den ble forlatt, 24 timer senere var alt av verdi fjernet. Bilen i Palo Alto fikk stå i fred i en uke inntil Zimbardo tok en slegge og slo til den, da hang nabolaget seg på og ødela bilen.

Konklusjonen var at i allerede slitte omgivelser råder det en apati i fellesskapet, en knust rute til eller fra er ikke vesentlig. I et miljø der skaden er langt fremskredet er det lite sannsynlig at noen griper inn for å hindre ytterligere skade.

Celebrating Apathy samler regnvann. Om det regner mer i 2016 enn i 2015, mellom 23. september og 8. oktober, knuser verket ruten til Lydgalleriet.  Samtidig benyttes regnvannet som kraftkilde til å spille av festmusikk mens vi venter.

Blom (1974) arbeider med kinetisk og mekanisk skulptur og som komponist. Han har bakgrunn som gitarist og komponist, det siste med cand. philol. i komposisjon fra Griegakademiet/UiB. Blom avsluttet i disse dager et treårig kunstnerisk forskningsarbeid ved Norges Musikkhøgskole. 2004–2010 var han medlem av kunstnerkollektivet Verdensteatret.

Charlotte Piene

«Echoing»

Det fysiske møtet mellom mennesker blir sammenlignet og utforsket gjennom lyd i Pienes verk. Din stemme er helt unik, men samtidig finner man som oftest noe som ligner på ens egen i en annens stemme også. Ikke nødvendigvis klangen av stemmen, men for eksempel i måten det blir sagt på. På en slik måte at det treffer deg og du kan nesten føle det fysisk i kroppen, fordi du gjenkjenner det som blir sagt. Kroppen er den ytre påvirknings resonanskasse. Alt som skjer rundt deg blir på en eller annen måte overhørt og opplevd av kroppen, av deg, bevisst og ubevisst. Vi prøver alltid å spille med, og å være en del av resten. Ikke bare være deg alene, men som en unik stemme i en del av et større ensemble. Hva skjer når alle disse stemmene møtes? Er det en pluss en pluss en pluss en…? Blir alle stemmene til én helhet når de kommer sammen? Møtene mellom mennesker og lyd forandrer klangen i rommet. Samtalene er aldri helt like, de forandres hele tiden og de er aldri på samme sted. Hvem som er der, hvem som møtes og hvem som spilles er kun de som er tilstede der og da som får høre.

Piene (1985) studerte komposisjon ved Norges musikkhøgskole med Bjørn Kruse og Henrik Hellstenius fra 2007–2011 og har deretter en MA i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen 2016 med Brandon LaBelle som hovedlærer. Piene er opptatt av lyd som inngang til spørsmål om identitet og sosial interaksjon mellom mennesker.

Anders Førisdal (1977) er gitarist og kunstnerisk leder av ensemblet asamisimasa. Han har nylig levert en doktorgrad om avantgardekomponisten og gitaristen Bjørn Fongaard, en kunstner som har fått et av rommene på Østre oppkalt etter seg. I 2015 ga Førisdal ut en soloplate med Fongaards musikk, og til Lydgalleriets jubileumsutstilling vil han blant annet lage nye elektroniske realisasjoner av et utvalg Fongaard-partiturer.

 

This autumn, Lydgalleriet has existed for 10 years. To mark this, a group of artists are invited to create new works. Each work will meet its audience at least two different locations. Location number one is inside Østre Skostredet 3, further locations decided by each artist. The artists have music as a starting point for their practice, however expanded in different compositional, spatial, sculptural, visual and performative directions.

Christian Blom (1974) works with kinetic sculpture, mechanical devices and as a composer. His formal background is as a guitarist and composer. He holds a composition degree from the University of Bergen and recently graduated from the Artistic Research programme at the Norwegian Academy of Music. 2004 – 2010 Blom was a member of of the artist collective Verdensteatret. http://www.christianblom.com

Charlotte Piene (1985) studied composition at the Norwegian Academy of Music with Bjørn Kruse and Henrik Hellstenius 2007 ¬– 2011. She finished her MA in Fine Arts at the Art Academy in Bergen in 2016 with Brandon LaBelle as main teacher. Piene’s work currently centers on sound as an approach to questions of identity and social interaction. http://www.cpiene.no

Anders Førisdal (1977) is a guitarist and artistic director of the ensemble asamisimasa. He recently submitted a ph.d. on the work of the avant-garde composer and guitarist Bjørn Fongaard, after whom one of Østre’s venues is named. In 2015 Førisdal presented a solo recording of Fongaard’s music, and for Lydgalleriet’s anniversary exhibition he will make new electronic realizations of a selection of Fongaard’s scores.
www.asamisimasa.com

Lydgalleriet, Østre

Østre Skostredet 3, 5017 Bergen

www.lydgalleriet.no