Select Page

22/03/2019 – 14/04/2019

Åpningstider:

 tor kl. 12–18

fre– søn kl. 12–16

Vernissage:

22/03 kl. 19:00 – 21:00

Charlotte Rostad skaper situasjoner der betrakter er usikker på hva de ser, hun skaper tegninger der det ikke er noen tvil om hva som er avbildet, men der handling og kontekst brytes opp, og det blir opp til betrakter å gi mening til det de ser.
Tegningene baserer seg på ulike billedarkiv. Motivene hentes fra både personlige fotografier og funnet materiale, og spenner seg fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser. .

«Jeg streber etter å fortelle et flettverk av historier, som blir knyttet sammen og dermed forteller oss noe, ikke bare om sine egne historier, men om historie i seg selv.»

Charlotte Rostad creates situations where the viewer is uncertain of what they see, she creates drawings where there can be no doubt about what is depicted but where action and context are broken up and it is up to the viewer to give meaning to what they see.
The drawings are based on various image collections. The motifs are taken from both personal photographs and from found material, and span from the initmately private to documentation of historic events.
“I strive to tell a web of stories, woven together and thereby telling us something – not just about those stories but about history itself.

Kunstgarasjen

Møllendalsveien 15, 5009 Bergen

www.kunstgarasjen.no