Select Page

03/11/2017 – 07/01/2018

Åpningstider:

tir– €søn kl. 11–17

tor kl. 11–20

Vernissage:

03/11 kl. 20:00 – 22:00

Film og video har vært i sentrum av Charlotte Prodgers praksis i over to tiår. I løpet av denne tiden har hun gjort videomediets teknologiske utvikling til et materielt utgangspunkt for sin utforskning av bevegelige bilder. Samtidig knytter hun mediets format-evolusjon direkte til selvbiografiske elementer i arbeidene.

BRIDGIT (2016) er i sin helhet filmet med Prodgers egen iPhone, et verktøy hun bruker i sin daglige akkumulering av visuelt materiale. Ved å benytte telefonkameraet som en «protese», eller en forlengelse av kroppen og nervesystemet, i kontinuerlig innspilling av videoopptak, oppløses forholdet mellom dagligliv og det man vanligvis forbinder med «produksjon».

I Stoneymollan Trail (2015) knyttes videoformatets utvikling enda mer direkte til kunstnerens personlige historie. Videoverket inneholder materiale fra et omfattende personlig arkiv med mini- DV-kassetter, høyoppløselig digitalfilm, iPhone-videoer, i tillegg til grafiske arbeider i silketrykk. De ulike tagningene danner en egen formal geometri gjennom billedrutens stadige veksling mellom 16:9- og 4:3-format. Stoneymollan Trail er et selvbiografisk essay om hvordan vi strever med materialet som utgjør våre egne liv: tingene vi har sett, tekster vi har lest, og alt vi har opplevd.

Charlotte Prodger (f. 1974) bor og arbeider i Glasgow.

Film and video have been at the center of Charlotte Prodger’s practice for over two decades. During this time she has used the technological development of the video medium as a material starting point for her exploration of moving images. At the same time she ties the medium’s format evolution directly to autobiographical elements in her work.

BRIDGIT (2016) has been filmed in its entirety with Prodger’s own iPhone, a tool she uses in her everyday accumulation of visual material. Using the iPhone camera as a “prosthesis”, or an extension of the body and the nervous system, she dissolves the relationship between everyday life and what is normally associated with “production”.

In Stoneymollan Trail (2015) the development of the video format is associated even more directly with the artist’s personal history. The video features material from an extensive personal archive of mini-DV cassettes, high-resolution digital film and iPhone videos, as well as screenprinted graphics. The various shots create a formal geometry of their own because of the constant fluctuation of the picture format between 16:9 and 4:3. Stoneymollan Trail is an autobiographical essay about how we struggle with the material that makes up our own lives: the things we have seen, texts we have read and all that we have experienced.

Charlotte Prodger (b. 1974) lives and works in Glasgow.

Bergen Kunsthall – NO.5

Rasmus Meyers alle 5

www.kunsthall.no