Select Page

05/04/2019 – 28/04/2019

Åpningstider:

Tir– Fre kl. 11–16

Lør–Søn kl. 12–17

Vernissage:

05/04 kl. 19:00 – 21:00

Det er ti år siden Lydgalleriet viste gruppeutstillingen «Zuper Klassik Freaky Avantgarde», der utgangspunktet var å utforske lydkunstens bråkete og slitsomme side og umuligheten av å kuratere en utstilling bestående av mange lydverk. I 2009 be det i kontekst av sitatet “i møte med Kunsten er Stillhet den eneste mulige respons”, kontrert en utstilling kuratert av personer i Lydgalleriets utvidete krets, og med en idé om at lydkunsten var kunstfeltets “freak”. Nesten usalgbar, likevel svært kostbar, romspesifikk og romkrevende: lydkunsten er fremdeles klassisk avantgarde, velkommen til en revisjon, en nyopdagelse eller bare nok en gruppeutstilling som motstår sitt eget format. Lydgalleriet ønsker velkommen til Zuper Avant Garde, med Carsten Aniksdal, Anne Marthe Dyvi, Eirik Havnes og Admir Korjenic.

It is ten years since Lydgalleriet showed the group exhibition “Zuper Klassik Freaky Avantgarde”, where the starting point was to experiment with the noisy and unbearable characteristics of sound art and the impossibility of curating an exhibition consisting of many sound art works. In response to the quotation “in the face of the Art, Silence is the only possible response”, an exhibition was curated by people in Lydgalleriet’s extended repertoire, with the idea that sound art was the “freak” of the art field. Almost unsellable, yet very expensive, space-specific and space-consuming: sound art is still classic avant-garde, welcome to an audit, a new discovery or just another group exhibition that resists its own format: welcome to Zuper Avant Garde, with Carsten Aniksdal, Anne Marthe Dyvi, Eirik Havnes and Admir Korjenic.

Lydgalleriet

Østre Skostredet 3, 5017 Bergen

www.lydgalleriet.no