Select Page

26/08/2016 – 15/10/2016

Åpningstider:

Ons–søn kl. 12:00–18:00

 

Vernissage:

26/08 kl. 19:00 – 22:00

I sin utstilling “Deseos”, som består av et videoverk og en installasjon av skulpturer, stiller kunstneren Carlos Motta spørsmål ved historieskriving og konstruksjonen av normative og binære diskurser for seksualitet og kjønn, med hovedvekt på gjengivelsen av transkjønnede kropper gjennom historien.

Mottas videoverk Deseos / رغبات (Begjær) (2015) belyser hvordan medisin, lovgivning, religion og kulturell tradisjon har formet de dominerende diskursene for den kjønnede og seksuelle kroppen, gjennom fortellingen av to parallelle historier. Den første handler om Martina, som levde i Colombia mot slutten av 1800-tallet, og som ble rettsforfulgt med anklager om å være “hermafroditt”. Den andre historien forteller om Nour, som levde i Beirut sent i det osmanske rikes regjeringstid, og som ble tvunget til å gifte seg med sin kvinnelige elskers bror. Videoen presenterer en forestilt korrespondanse mellom disse to kvinnene. Tross geografisk, kulturell og religiøs adskillelse, deler de to erfaringen med konsekvensene av et homoseksuelt forhold og av å imøtegå rådende kjønnsnormer.

Beloved Martina (2016) er en serie av ti 3D-prints basert på skulpturer fra den greske og romerske antikken og renessansen samt fotografier fra sent 1800-tall. Skulpturene presenteres i en museumsaktig installasjon, og representerer den mytologiske skikkelsen Hermafroditos, som var sønn av Hermes og Afrodite, med en kropp som som fusjonerte med vannymfen Salmakis’ kropp, og dermed antok en androgyn form. Mottas nedskalerte kopier av de historiske objektene spiller på den vedvarende historiske fascinasjonen for denne transkjønnede figuren, og på hvordan transkjønnede kropper har vært gjenstand for det klassifiserende og autoritære institusjonelle blikket gjennom tidene.

In his exhibition “Deseos”, consisting of a video work and an installation of sculptures, artist Carlos Motta questions the writing of history and the construction of normative and binary discourses of sexuality and gender with an emphasis on the representation of intersex bodies throughout history.

Motta’s video Deseos / رغبات (Desires) (2015) exposes the ways in which medicine, law, religion, and cultural tradition shaped dominant discourses of the gendered and sexual body through the narration of two parallel stories. The first is that of Martina, who lived in Colombia during the late colonial period of the early 19th century, and was prosecuted for being a ‘hermaphrodite’. The second is the story of Nour, who lived in Beirut during the late Ottoman Empire, and was required to marry her female lover’s brother. The video presents an imaginary correspondence between these two women. Separated by geography, culture, and religion, they both faced the consequences of engaging in same sex relations and defying gender norms.

Beloved Martina (2016) is a series of ten 3D prints based on sculptures from Greek and Roman antiquity and the Renaissance, and photographs from the late nineteenth century. Exhibited in a museum-like installation the sculptures represent the mythological figure of Hemaphroditus, the son of Hermes and Aphrodite, whose body merged with that of the water nymph Salmacis into an androgynous form. Motta’s small-scale copies of the historical objects reflect on the enduring historical fascination with the intersex figure.

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17, 5005 Bergen

www.kunstsenter.no