Select Page

8/4 – 1/5 2016

Åpningstider:

TBA

 

Internett har lenge fascinert meg som fenomen: på den ene siden er det et fantastisk verktøy som oppslagsverk, men også en kanal for informasjon om menneskerettigheter og demokrati. Som politisk forum er det unikt i verdenshistorien. Et relevant eksempel på dette kan være ”Den arabiske våren”, der folket gjennom Facebook spredde ordet om en masseprotest mot et korrupt regime.

Ikke uten grunn er nettet forbudt av totalitære regimer som ønsker å undertrykke folket. Denne utstillingen handler om hvordan det offentlige benytter mediet i samme henseende.

 

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3

galleri.christinegaard.no