Select Page

 

30/09/2016 – 23/10/2016

Åpningstider:

Lør–søn kl. 12:00–16:00

 

Vernissage:

30/09 kl. 19:00

 

Jeg har i en lengre periode observert og snakket med en gruppe ungdommer som er interessert i dataspill og som bruker mye tid på å game. Tanken bak har vært å prøve å få et innblikk i hvordan de forholder seg til tid og den tiden de bruker på å spille. Mangen av de har et flyktig forhold til tid. Tiden er noe de har og som de bruker uten å tenke så mye over det. I manges øyne vil tiden disse ungdommene bruker fremstå som bortkastet, eller man tenker på det som uproduktiv tid fordi det ikke resulterer i noe fysisk eller i noe verdifullt.

For meg som kunstner er tiden veldig viktig, den er et redskap. Tiden det tar å produsere et verk varierer, men uansett antall timer tenker jeg på det som verdifull anvendt tid. Likevel har jeg et ambivalent forhold til den tiden jeg bruker på å jobbe frem et nytt prosjekt. Hvor mye tid skal jeg bruke på denne prosessen? Er det greit i dag å bruke tid på å sitte å tenke, har vi tid til det?

Tiden det tar er en utstilling som ser nærmere på begrepet tid og hvordan vi forholder oss til den.

I have for a long period observed and talked to a group of young people who are interested in computer games and using a lot of time gaming. The idea has been trying to get an insight into how they relate to time and the time they spend playing. Many of them has a volatile relation about time. Time is something they have and which they spend without thinking much about it. Many will think of this as a waste of time, or as unproductive time because it does not result in any physical or anything valuable.

For me as an artist time is very important, it is a tool. The time it takes to produce a work varies, but whatever the number of hours I think of it as valuable time spent. Yet I have an ambivalent relationship to the time I spend on working out a new project. How much time should I spend on this process? Is it okay today to spend time to sit and think, do we have the time?

“The time it takes” is an exhibition that looks at the concept of time and how we relate to it.

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3, 5037 Bergen

www.galleri.christinegaard.no