Select Page

13/09/2019 – 09/11/2019

Åpningstider:
Tir– Lør kl. 10–17

Vernissage:
13/09 kl. 17:00 – 21:00

KD Galleri
Jacobsfjorden 6-7C – Bryggen
http://www.kdgalleri.no

Den tredje utstillingen av KD galleri vil samle tre kunstnere fra forskjellige bakgrunner som arbeider på tre forskjellige felt.
Bruno Leray, fransk kunstner, arbeider med portretter. Maler av kroppen og menneskets tilstand kombinerer han sin attraksjon for de gamle mestrene.
med en moderne tilnærming til portretter, noen refleksjoner av vår tilstedeværelse i verden. Carl Martin Hansen danske maler-skulptør, arbeider i Bergen.
Han jobber med to- og tredimensjonale uttrykk innen tegning, maleri og skulptur, Philipp von Hase tysk designer, arbeider på tre og bor i Bergen.
Hans arbeider resulterer ofte i en designdrøfting mellom den konseptuelle, fysiske og psykologiske formen

The third exhibition of the KD galleri will bring together three artists from different backgrounds working in three different fields.
Bruno Leray, french artist, working on portraits. Painter of the body and the human condition, he combines his attraction for the ancient masters.
with a contemporary approach to portraiture, uncertain reflections of our presence in the world. Carl Martin Hansen danish painter-sculptor, working in Bergen.
He works with two- and three-dimensional expressions in drawing, painting and sculpture. Philipp von Hase german designer, working on wood and living in Bergen.
His works often result in a design discussion between the conceptual, physical and psychological form