Select Page

03/06/2017 – 09/06/2017

Åpningstider:

Lør–fre kl. 14:00–19:0

Vernissage:

03/06 kl. 14:00 – 21:00

Bokboden inviterer igen i år til skulpturpark i- og på græsarealet rundt om Bokboden, med start lørdag den 3. juni klokken 14:00.

Skulpturparken vil vise værker, primært af elever og ansatte på institut for kunst, UiB, og vil indholde et bredt spekter fra de deltagendes egen tolkning af begrebet skulptur.

De deltagende kunstnere vil blive udvalgt og præsenteret senere dette semester.

Park =
En park er en dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. (norskeparker.no)

Skulptur =
En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type. Tradisjonelle skulpturer kan være hugget i stein eller tre, eller være fremstilt av materialer som bronse, gips eller porselen. Moderne skulpturer kan være laget av industrielle materialer som aluminium eller plast, og skulpturer kan også være ferdig produserte gjenstander (readymades) som kunstneren har valgt ut i en bestemt hensikt.
(wikipedia.no)

Again this year, Bokboden is organizing a sculpture park in- and outside the area of Bokboden, beginning saturday the 3rd of June at 14:00.

The Sculpture Park will primarily show works done by students and staff from the institute of Fine Arts, UiB, and will contain a wide range of the participants’ own interpretation of the concept of sculpture.

The participating artists will be selected and presented later this semester.

Park =
A park is a dynamic, long-term and committing cooperation platform for communities, governments and industries with interest in maintaining and developing the natural and cultural values in a defined landscape- and identity area. (Norskeparker.no)

Sculpture =
A sculpture (in latin sculpere, ”to carve out”) is a three-dimensional artwork of any type. Traditional sculptures can be carved in stone or wood, or be made of materials such as bronze, plaster or porcelain. Modern sculptures can be made of industrial materials such as aluminum or plastic, and sculptures can also be depleted objects (readymades) which the artist has chosen for a particular purpose.
(Wikipedia.no)

Bokboden

Marken 37b

http://galleribokboden.net