Select Page

01/06/2017 – 07/06/2017

Åpningstider:

tor– €fre kl. 11–16

Vernissage:

07/06 kl. 13:00 – 15:00

Våren 2017 Vil Bergen Arkitekthøgskole (BAS) gjennomføre et masterprogram i samarbeid med BIT Teatergarasjen som tar for seg Sentralbadet og hvordan det kan gjøres om til et scenekunsthus for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche.

I avslutningen av programmet vil skolen presentere 8 forskjellige forslag i form av store modeller i en masterutstilling i Sentralbadet. I forlengelsen vil BAS organisere og bidra til en offentlig debatt rundt forslagene, mellom studenter, lærere og inviterte gjester, for å forstå hvilken rolle arkitektur spiller når beslutninger om urban byutvikling tas.

Prosjektet er produsert av BAS og BIT Teatergarasjen og presenteres i samarbeid med Festspillene i Bergen.

Debattmøtene 7. juni presenteres i samarbeid med Festspillene i Bergen og Kultur Vest.

Sentralbadet

Teatergaten 37, 5010 Bergen

http://bit-teatergarasjen.no