Select Page

10848880_391815817648966_7011200890936179582_o

23/1 –12/4
Tirs-Fre // Tues-Fri: 11 – 16
Lør-Søn // Sat-Sun: 11 – 17
Vernissage:
23/1: 19.00
 

Utstillingen Beyond G(l)aze søker å vise den sterke posisjonen keramikk har fått i internasjonal samtidskunst.Her presenteres et utvalg norske og kinesiske kunstnere som alle har forvandlet leire til spennende kunstverk.

Verkene representerer likheter og forskjeller mellom to kulturer som gjerne oppfattes som svært ulike. Kinas keramiske tradisjon er flere tusen år gammel. Norsk keramikkhistorie blir betraktet som betydelig kortere og enklere. Tradisjonen kan bety identitet og styrke, men også forventningspress. Den kan motarbeides eller framheves. Men den er der. Utstillingen viser hvordan kunstnere med ulike ståsteder velger å angripe de tekniske, kunstneriske og håndverksmessige utfordringene leirmaterialet stiller dem overfor.

Beyond G(l)aze aims to give insight into how a selection of Norwegian and Chinese artists transform clay into exiting works of art, and to show the strong position of ceramics in international contemporary art.

The featured works represent similarities and differences between two cultured that are often perceived as very different. China’s ceramic tradition dates back several thousand years, whereas Norwegian ceramic history is considerably shorter and simpler. Tradition can signify identity and strength, but it can also increase the pressure of expectation. It can be defied or emphasized, but no matter what, it is there. The exhibition shows how artists with diverse ceramic standpoints choose to meet the challenges posed by clay – technically, artistically, and in terms of craftsmanship – and how their works are reflections of Norwegian and Chinese history and contemporary life.

 

Kode 2
Rasmus Meyers Allé 3
kodebergen.no