Select Page

12.11.2020 – 29.11.2020

Åpningstider:
fre– søn kl. 12–18

Vernissage:
12/11 kl. 20:00 – 24:00

BEK presenterer på Bergen Kjøtt
Skutevikstorget 1, 5032 Bergen
http://bek.no


Den latente byen viser kunstneriske produksjoner som tar for seg byens skjulte historier. Her møtes ideer rundt digital tilstedeværelse, maktrelasjoner, klima og hvilken by som venter oss i framtiden, alt sett gjennom et kunstnerisk perspektiv.
Noen av produksjonene er bestilt av og utviklet for BEK, mens andre vises på nytt eller blir presentert i nye formater. Et videoprogram vil vises gjennom hele prosjektperioden.

Den latente byen er byen som venter, den som er i ferd med å folde seg ut, byen vi skaper i fellesskap. Tittelen er inspirert av fagtermen “latent space”, som er sentral i maskinlæring og kunstig intelligens. “Latent space” er mengden av komprimerte data som maskinen analyserer og henter kunnskap fra, der algoritmene ofte er så kompliserte at de blir ugjennomtrengelige for oss og slik får et eget liv. Den latente byen vil på samme måte nærme seg byens strukturer som er vanskelige å få øye på, for eksempel infrastruktur som trådløse nettverk og overvåkning, ikke-menneskelige perspektiv fra dyr og natur og sosiale faktorer som makt og utenforskap. Sci-fi-visjoner av fremtidens by og kontemplasjoner rundt byplanlegging peker ut muligheter og fallgruver.

Aleksander Johan Andreassen, Aske Thiberg, GaraGara Artist Cooperative, Gitte Sætre & Frans Jacobi, Hanan Benammar, Hannevold/Qin/Prati/Shomali, Jan Mocek, Jonas Ersland, Maren Dagny Juell Kristensen, Pia Rönicke, Stelios Manousakis, Stephen Connolly, Thure Erik Lund, Tivon Rice, Trond Lossius, VUMA Projects, Søssa Jørgensen & Yngvild Færøy og Zeno van den Broek.

Programmet er utviklet av BEK, følg med på bek.no for informasjon om de ulike arrangementene.


English
Latent City presents artistic productions dealing with the city’s hidden stories. Here ideas meet around digital presence, power relations, climate issues and what city awaits us in the future, all seen through the lens of artistic observation.

Several of the art projects are financed or commissioned by BEK, while others are existing works presented in new formats. A video program will be on show throughout the project period.

The Latent City is the city that awaits, the one that is about to unfold, our common future city. The title is inspired by the term ‘latent space’ from machine learning and artificial intelligence. Latent space refers to the pool of compressed data that the machine analyzes in order to extract knowledge from, and where algorithmic computations often are so complex that they become opaque and get a life of their own. Latent City thus approaches the city structures that are obscured from our view: infrastructures such as wi-fi and surveillance technology, more-than-human perspectives from animals and nature, and social factors such as power relations and social exclusion. Sci-fi visions of the city and contemplations on city planning point to both possibilities and pitfalls.

Aleksander Johan Andreassen, Aske Thiberg, GaraGara Artist Cooperative, Gitte Sætre & Frans Jacobi, Hanan Benammar, Hannevold/Qin/Prati/Shomali. Jan Mocek, Jonas Ersland, Maren Dagny Juell Kristensen, Pia Rönicke, Stelios Manousakis, Stephen Connolly, Thure Erik Lund, Tivon Rice, Trond Lossius, VUMA Projects, Søssa Jørgensen and Yngvild Færøy, Zeno van den Broek.