Select Page

05/09/2019-10/11/2019

Åpningstid:

Tirsdag–søndag kl. 12–17

ENTRÉE
Markeveien 4b, 5012 Bergen

www.entreebergen.no

På Entrée presenterer Anne de Boer og Eloïse Bonneviot separate arbeider som likevel henger sammen, i tillegg til et bestillingsverk fra deres samarbeidsprosjekt the Mycological Twist. Anne de Boer’s installation Multi Terra Mining fungerer både som vertskap for arbeidene til Eloïse Bonneviot og the Mycological Twist, og som et sted der publikum kan oppholde seg og la seg omslutte av kunstnerens konstant genererende lyd- og videoarbeid. Materialet er hentet fra workshopene som fant sted i installasjonen og i Belgin, med overlegg av bilder av Bergen. Dette danner bakgrunn for de øvrige arbeidene.

Etablert i 2014 i London i Storbritannia

Anne de Boer og Eloïse Bonneviot har samarbeidet under navnet Mycological Twist siden 2014. Prosjektet begynte som en forlengelse av hagen utenfor Jupiter Woods, et galleri i South Bermondsey i London, og har siden flyttet til Athis-Mons, en forstad i Paris, og en balkong i Berlin. the Mycological Twist manifesterer seg både som en fast installert sopphage og et nomadisk prosjekt, som både smitter og sprer mycel.

BIDRAG

Troll Swamp, 2019
3D-trykk i PLA, digitale trykk, silisium, papp, silke
og ull farget med sopp og lav, MDF-bord, terninger,
sprittusjer, krakker, bukker
Ulike mål
I samarbeid med Bergen Assembly 2019.

Troll Swamp er et stort brettspill for flere spillere, basert på formatene og karakterene fra det populære rollespillet Dungeons and Dragons. Spillet har blitt utviklet og testet i samarbeid med ulike grupper i Bergen. Rollespill og lagarbeid brukes for å spille ut scenarioer mot trolling på nettet, og hver spiller gjør ulike handlinger som en fiktiv rollefigur. Under veiledning av en Dungeon Master (en historieforteller som følger spillerne gjennom spillet) blir hver av spillerne konfrontert med sine egne nettvaner og det digitale forholdet de har til andre. Troll Swamp har potensial til å gi spillerne fornyet selvtillit, tenke nytt om samspillsdynamikk og ta til seg en ny måte å uttrykke seg på på nettet.

Artists Anne de Boer and Eloïse Bonneviot have collaborated since 2014 as the Mycological Twist, working independently in parallel. The project began as an extension of the garden of Jupiter Woods, a gallery located in South Bermondsey, London, and has since then moved to Athis- Mons, a suburb of Paris, and a balcony in Berlin. the Mycological Twist operates both as a fixed mushroom garden and as a nomadic project, infecting and spreading mycelium alike. In Entrée, Anne de Boer and Eloïse Bonneviot have been commissioned by Bergen Assembly to produce a new work, Troll Swamp, which is on display in Entree alongside individual yet interlinked contributions from the two artists.

Established in 2014, London
Artists Anne de Boer and Eloïse Bonneviot collaborate since 2014 as the Mycological Twist, working independently in parallel. The project began as an extension of the garden of Jupiter Woods, a gallery located in South Bermondsey, London, and has since then moved to Athis-Mons, a suburb of Paris, and a balcony in Berlin. the Mycological Twist operates both as a fixed mushroom garden and as a nomadic project, infecting and spreading mycelium alike.

CONTRIBUTION

Troll Swamp, 2019
3D prints in PLA, digital prints, silicon, cardboard, mushrooms and lichen
dyed silk and wool, MDF tabletops, dice, marker pens, stools, trestles.
Dimensions variable
Co-produced by Bergen Assembly 2019

Troll Swamp is a large-scale board game for multiple players, based on the formats and characters from the popular tabletop game Dungeons and Dragons. The game has been developed and tested with various groups in Bergen, and utilises role-play and teamwork in order to act out scenarios against online trolling. Through the analogue nature of the game, a playful situation emerges where one plays an imaginary character. Guided by the Dungeon Master (a storyteller guiding the players through the game), each player will face their own online habits as well as their relationship with others. Troll Swamp has the potential to enable its players to regain confidence, rethink dynamics of interaction and reclaim a different space of expression online.