Select Page

06.03.2020 – 08.03.2020

Åpningstider:
fre– søn kl. 12–17

Vernissage:
06/03 kl. 18:00 – 19:00

Lydgalleriet
Østre Skostredet 3, 5017 Bergen
http://www.lydgalleriet.no


Ecstatic Material kombinerer lyd og materie fra musiker Beatrice Dillon og kunstner Keith Harrison, med en felles utviklet installasjon som mobiliserer euforiske og alkymiske aspekter av hverdagen i en blandet sensorisk serie med elastisitet, interferens og reaksjon.

Dette liveeksperimentet med lyd og stofflighet kjøres gjennom et modulbasert system bestående av formbare materialer, lys og flerkanals lyd konstruert, koreografert og diffusert av kunstnerne på Lydgalleriet. Beatrice kommenterer “Jeg er interessert i å skape en følelse av en fysisk, taktil tilstedeværelse gjennom lyd, en som støter inn og smitter over i Keiths skulpturer. Jeg er spent på den uoversiktlige fysikaliteten i dette prosjektet, på å utforske ulike romlige muligheter, og respondere på de forskjellige begrensningene på visningsstedet. ”

I samarbeid med Borealis- en festival for eksperimentell musikk.
Følg med på nettsidene til Lydgalleriet og Borealis for oppdatering angående tidspunkt for performancer.


English
Ecstatic Material combines sound and matter from musician Beatrice Dillon and artist Keith Harrison, with a jointly developed installation summoning euphoric and alchemical aspects of everyday life into a mixed sensory series of elasticity, interference and reaction.

This live experiment with sound and substance will be conducted through a modular system made up of malleable materials, light and multi-channel audio which is constructed, choreographed and diffused by the artists for Lydgalleriet. Beatrice remarks “I’m interested in creating a sense of a physical, tactile presence through sound, one that bumps into and spills over into Keith’s sculptures. I’m excited by the messy physicality of this project, exploring different scale and spatial opportunities and responding to the different constraints of the site.”

In collaboration with Borealis – a festival for experimental music.
Stay tuned to the Lydgalleriet and Borealis website for updates about performance times.