Select Page

Barbara Casavecchia
Silence and (the language of) the Other

Litteraturhuset i Bergen
Fredag 12. januar 2018 kl 16:00 – 18:00

Denne workshopen utforsker stillhet som tema og radikal uttrykksmåte, sett
i sammenheng med verk av italienske kvinnelige kunstnere, forfattere og
feministteoretikere fra 1960-tallet (Ketty La Rocca, Maria Lai, Carla
Lonzi, Anne-Marie Sauzeau), og arbeidet til samtidskunstnere som Shannon
Ebner, Pauline Bodry & Renate Laurenz, Susan Hiller og Olivia Plender.

Barbara Casavecchia er en skribent og uavhengig kurator med base i Milano,
der hun underviser ved Brera Art Academy. Hun er medvirkende redaktør i
Frieze, og hennes artikler og essay er publisert blant annet i Art Agenda,
Art Review, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse, L’Officiel Art, South As A
State of Mind/d14 og Spike, i tillegg til kunstnerbøker og kataloger. I
2014 var hun medkurator av den retrospektive utstillingen «Maria Lai.
Ricucire il mondo» ved MAN i Nuoro, sammen med Lorenzo Giusti. I 2018
kuraterer hun utstillingen «Susan Hiller: Social Facts» ved OGR i Torino.

Volt er støttet av Bergen kommune  og Norsk kulturråd.
http://www.v-o-l-t.no

Barbara Casavecchia – Silence and (the language of) the Other

House of Litterature, Bergen
Friday 12th January 2018 at 16:00-18:00

During the workshop, silence as a topic and radical means of expression
will be examined in relation to the works of Italian women artists,
writers and feminist theorists from the ‘60s (Ketty La Rocca, Maria Lai,
Carla Lonzi, Anne-Marie Sauzeau), as well as to the practices of
contemporary artists such as Shannon Ebner, Pauline Bodry & Renate
Laurenz, Susan Hiller, Olivia Plender.

Barbara Casavecchia is a writer and independent curator based in Milan,
where she teaches at Brera art academy. She is a contributing editor to
Frieze, and her articles and essays have appeared in in among other
publications Art Agenda, Art Review, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse,
L’Officiel Art, South As A State of Mind/d14 and Spike, as well as in
artist books and catalogues. In 2014, with Lorenzo Giusti, she co-curated
the retrospective “Maria Lai. Ricucire il mondo” at MAN, Nuoro. In 2018,
she will curate the exhibition “Susan Hiller: Social Facts” at OGR, Turin.

Volt is funded by Arts Council Norway and City of Bergen.
http://v-o-l-t.no