Select Page

19/05/2017 – 28/05/2017

Åpningstider:

Man– €Son kl. 12–20

Vernissage:

19/05 kl. 18:00 – 22:00

Tittelen på årets Bachelorutstilling er “NEW CONTEMPORARY ART MUSEUM”. Institusjonens eldste bygning blir innrettet som et samtidskunstmuseum med 8 separate gruppeutstillinger (alle kuratert av SpaceCuratorial¯Collective), som i sin helhet rommer alle de 39 kunststudentenes bachelorprosjekter.

The title of this year’s Bachelor exhibition is “NEW CONTEMPORARY ART MUSEUM”. The institution’s eldest building will be made into a contemporary art museum with 8 separate exhibitions (all of which are curated by SpaceCuratorial¯Collective), which in their entirety contain all of the 39 art students’ Bachelor projects.

Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Strømgaten 1, 5015 Bergen

http://www.newcontemporaryartmuseum.com/