Select Page

31.01.2020 – 29.03.2020

Åpningstider:
Tir– Fre kl. 11–16
Lør- Søn kl. 12–16

Vernissage:
31/01 kl. 18:00 – 21:00

KRAFT, Prosjektrommet
Vågsallmenningen 12
http://kraftkunst.no


Utstillingen Ut av det blå viser abstrakte objekter som sammenstilt kan gi assosiasjoner til et mer fundamentalt og konkret landskap. Objektene er deler av former modellert i leire. Etter første oppbygging blir delene dekonstruert, slik at nye former oppstår gjennom å bryte opp opprinnelsen for objektet.
Formene er brent og påført underglasurfarge som gir en tørr ru overflate. De keramiske arbeidene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser i forandring, det som forblir uferdig, men stadig er under utvikling.

Astrid Sleire jobber skulpturelt med leire. Hun har hovedfag i keramikk fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i 1988 og har deltatt med arbeider på inviterte og juryerte utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene er innkjøpt av institusjoner og museer, og hun har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Til daglig arbeider hun i sitt atelier på cs55 og som Universitetslektor på fordypningsområdet keramikk og leire, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, UiB.


English
The exhibition Ut av det blå shows abstract objects that, together, can give associations to a more fundamental and concrete landscape. The objects are parts of forms modeled in clay. After initial construction, the parts are deconstructed, so that new forms emerge by breaking up the origin of the object.
The forms are burnt and applied a underglaze color to give a dry rough surface. The ceramic works can be viewed as fragments that refer to changing environments, unfinished but still under development.

Astrid Sleire works sculptural with clay as material. She holds a master’s degree in ceramics from the National College of Arts and Crafts in Bergen in 1988 and has participated with work at invited and juried exhibitions both nationally and internationally. Her works have been purchased by institutions and museums, and she has performed several public decorations. She works daily in her studio at cs55 and as a University lecturer in the field of specialization in ceramics and clay, the Academy of Fine Arts – Institute for Contemporary Art, UiB.

Foto: Øystein Klakegg