Select Page

 

04/11/2016 – 27/11/2016

Åpningstider:

Ons–søn kl. 12:00–18:00

 

 

Vernissage:

04/11 kl. 19:00 – 22:00

“Messages from God” er en sammenstilling av fenomener samlet fra en rekke episoder av åpenbaring. Asta Saturia Auriol (f. 1985) er en kunstner, et format, et prosjekt, noen ganger en duo. Praksisen hennes involverer tegning, skulptur, film og animasjon satt sammen til delikate installasjoner.

Denne utstillingen blir til i samarbeid med kurator Tatiana Lozano, kunstner og selvstendig kurator, bosatt i Bergen. Lozano er en av fire iniativtakere til det kunstnerdrevne visningsstedet FELT i Bergen.

Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.

“Messages from God” is a compilation of phenomena gathered under strong enlightenment episodes. The missives, listed as numerical figures, reveal what is subtle to the eye and responds to an intuitive operation; a contemplative act presented by Asta as an anthology through a foreword, chapters and an afterword.

Asta Saturia Auriol (b. 1985) is an artist, a format, a project, sometimes a duo. Her interdisciplinary practice combines drawing, sculpture, film and animation into delicate installations.

For this exhibition, Archipelago works together with Tatiana Lozano as collaborative curator. Lozano is a Colombian artist and independent curator, living and working in Bergen. Lozano is one of the four initiators and curators of artist-run gallery FELT.

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, Archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space.

Hordaland kunstsenter, Archipelago

Klosteret 17, 5005 Bergen

www.kunstsenter.no