Select Page

06.03.2020 – 09.08.2020

Åpningstider:
Ons– Søn kl. 12–16

KUNSTHALL 3,14
Vågsallmenningen 12, 5014 bergen
https://www.kunsthall314.art/


“The Valley” er en essay-film som bruker et lite tettsted, Dale, på Vestlandet som et prisme for å se på globale endringer knyttet til produksjon og økonomi. I Dale er den gamle tekstilfabrikken gjort om til en datapark som graver etter bitcoin. Dataparken ble plassert her på grunn av tilgang til billig vannkraft, på samme måte som tekstilfabrikken ble grunnlagt her i 1879 på grunn av de store vannkraftressursene som omgir dalen. Vannet flyter gjennom rør og blir strøm, data renner gjennom ledninger, og kapital og arbeidsplasser strømmer globalt til der den er mest virksom.


English
In the old textile factory, a server park mining for bitcoin, has replaced the traditional industry. The film uses a small village on the West-Coast of Norway as a prism to look at global transitions related to production and economy. “The Valley” is an essay film that poetically tells the story of a place and its relations to global economy. The sounds and physical surfaces of the place are central elements to this story.