Select Page
Annette Kierulf og Caroline Kierulf - Hordaland kunstsenter
23/8 – 13/10
Ons – Søn: 12-18
Vernissage: 23/8: 19.00
 

Annette Kierulf og Caroline Kierulf arbeider ut fra en felles tematisk ramme. De lager individuelle arbeider, men assisterer hverandre i innhold og produksjon. De har i en årrekke arbeidet med tresnitt som en form for kulturkritikk. I tilknytning til utstillingen lanseres den første utgivelsen i kunstbokserien Dublett.

Annette Kierulf and Caroline Kierulf work within a shared thematic framework. They create individual works, but assist each other in production and content. For several years they have been working with woodcut as cultural critique. In conjunction to the exhibition, the first publication within the art book series Dublett will be launched.

Klosteret 17 
5816 Bergen
www.kunstsenter.no
hks@kunstsenter.no
55 90 85 90