Select Page

09.10.2020 – 18.10.2020

Åpningstider:
fre– søn kl. 12–16
tor  kl. 15–20

Vernissage:
09/10 kl. 19:00 – 21:00

Visningsrommet USF
USF Verftet, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen
https://www.visningsrommet-usf.no


-en slags refleksjon, man ser bakover og fremover og leter etter noe, kanskje en kjerne, eller noe viktig som aldri helt slipper taket i deg… Til Visningsrommet på USF presenterer vi utstillingsprosjektet HEIMAT, ved seks billedkunstnere med bakgrunn fra Vestlandets Kunstakademi. Kunstnerne er veletablerte og aktivt utøvende kunstnere på forskjellige steder i landet. De vil presentere utstillinger i sine nærområder Bergen, Moss, Stavanger, hvor USF er første visningssted. Kunstnerne sier dette om sitt prosjekt: Utdannelse er viktig for formingen av individet, men også for hvilket samfunn vi bygger. Felles kunnskap, felles plattform og hva vi enkeltvis forankrer som base, former oss og legger premissene for hva som er mulig. Vårt utstillingsprosjekt springer ut fra kjennskap, vennskap og fellesskap opprettet i vår studietid på Vestlandets Kunstakademi (VKA) i slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Vi kom fra forskjellige steder i landet og hadde ulike utgangspunkt i både alder, kunnskap, utdanning og kompetanse, men gjennom studietiden etablerte vi felles referanser og erfaringer. Slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet var en brytningstid på VKA. Det var store politiske omveltninger innenfor kunstutdannelsen og diskusjoner om hvordan akademiet skulle utvikle seg, sammenslåinger og innføring av teori. Debatten om maleriets død, kunstfilosofi, og «nyvinningen» internett preget tiden på akademiet. I studietiden ble vi oppmerksomme på hverandres kunstnerskap, og opplevde tiden i Bergen som en tid som har vært viktig for senere kunstnerisk virke, og kollegaene fra denne perioden har alltid ligget i øyekroken.


English
After more than 20 years 6 students from Vestlandets Kunstakademi (VKA) (now the faculty for art, music and design at the University of Bergen) meet again.
Will there remain some kind of VKA-spirit in our work? Do we have something in common in our practices? Do we have traces from our common studies at VKA still?

The exhibition will include both two- and three-dimensional work.

Photo:
“Det er det samme landskapet”, H175xB210 cm, oil on canvas, Natasja Askelund 2020