Select Page

 

11/11/2016 – 23/12/2016

Åpningstider:

Tir–fre kl. 11:00–17:00

Lør–søn kl. 12:00–16:00

 

Vernissage:

11/11 kl. 18:00 – 20:00

 

Anne Thomassen arbeider i hovedsak med skulptur og installasjon. Til denne utstillingen vil hun vise arbeider i porselen og steingods. Thomassen kommenterer strukturer i samfunnet og tendenser i populærkulturen. Landskapet, tegneserien, fiksjonen og referansene til naturvitenskapene er tydelig tilstede i flere av Thomassens arbeider. De balanserer ofte i krysningspunktet mellom det virkelige og det uvirkelige: fra konstruksjon til dekonstruksjon, fra idyll til kaos, fra flytende til fast form, fra todimensjonale til tredimensjonale rom. Thomassen tok hovedfag i keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2000. Hun er en del a kunstner- og kuratorgruppen TEMP.

Anne Thomassen mainly works with sculpture and installation. For this exhibition she will show works in porcelain and earthenware. Thomassen comments on structures in society and tendencies in popular culture. The landscape, the cartoon, the fiction and the references to natural sciences are clearly present in several of Thomassen’s works. They often balance at the intersection of the real and unreal: from construction to deconstruction, from the idyllic to the chaotic, from liquid to solid form, from two-dimensional to three-dimensional space. Thomassen completed her Master [hovedfag] in Ceramics at Bergen National Academy of the Arts in 2000. She is part of the artist and curator group TEMP.

KRAFT rom for kunsthåndverk

Vågsallmenningen 12

kraftkunst.no