Select Page
 
SONY DSC
2/10 – 8/11
 
Åpningstider:
Tirsdag – fredag: 11-17
Lørdag – søndag: 12-16
Mandag stengt
 
Vernissage:
Fredag 2/10 kl. 18.00
 

Anne Légers smykkekunst har beveget seg fra en nordisk influert symbolisme, en neo-symbolisme, i retning av et rent modernistisk uttrykk.Gjennom materialbruk, komposisjon, fargesetting og sammensetning av formene, er disse smykkene ment å kunne fungere som skulpturer på en konsoll eller sokkel. En konsekvens av dette grepet er at det romlige, det formmessige blir viktig – forøvrig i tråd med modernismens utvikling etter symbolismen i første del av det 20. århundre.

Léger arbeider med abstrakte formuttrykk basert på de samme materialene hun benyttet seg av tidligere; tre, sølv, kobber, stein og emalje. I disse smykkene inngår en undersøkelse av forholdet mellom geometri og naturmaterialer som tre og stein, videre at fargene ofte er kontrastert med natur-farger. Léger utnytter materialenes egne farger og de emaljerte flatenes blanke eller manipulerte overflater til subtile kontraster eller i rene, utsøkte fargekomposisjoner.

Utdrag fra Holger Koefoeds tekst “Anne Léger: Beyond Dark – Fra neo-symbolisme til neo-modernisme”.

Anne Léger’s jewellery art has moved from a Nordic-influenced Symbolism – a Neo-Symbolism – towards of a pure Modernist expression.Through the use of materials, composition, colour schemes, and the combination of shapes, this jewellery is meant to function as sculpture on a console or a plinth. A consequence of this approach is the importance of space and form – in line with Modernism’s development after Symbolism in the first part of the 20th century.

Léger works with abstract forms based on the same materials she has used previously: wood, silver, copper, stone, and enamel. Additionally, this jewellery is in part an investigation of the relationship between geometry and natural materials such as wood and stone. Further, the colours are often contrasted with natural colours. Léger exploits the materials’ own colours and the enamel’s glossy or manipulated surfaces into subtle contrasts or as pure, exquisite colour compositions.

Excerpt from Holger Koefoed’s text “Anne Léger: Beyond Dark – Fra neo-symbolisme til neo-modernisme”.

 

Kraft
Vågsallmenningen 12
kraftkunst.no