Select Page

20/04/2017 – 14/05/2017

Åpningstider:

Sat–sun kl. 12:00–16:00

Vernissage:

20/04 kl. 19:00

Utgangspunktet for arbeidene er naturens vekstprosesser, oppbygging og nedbryting. Denne kontinuerlige og foranderlige vekstprosessen er nært knyttet opp mot det forgjengelige, en påminnelse om livets sårbarhet og styrke.
Jeg jobber med kontrasten mellom uroen jeg finner i det sårbare og oppløste, og roen i det sterke og gjentagende. I mitt arbeid ønsker jeg å komme nærmere disse to størrelsene i mennesket og naturen.

no description

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3

www.galleri.christinegaard.no