Select Page

15/09/2017 – 17/09/2017

Åpningstider:

sat– €sun kl. 12–17

Vernissage:

05/09 kl. 19:00 – 21:00

At lade noget forsvinde helt i sig, fx ved pludselig at åbne sig

At omslutte eller omgive noget så det helt forsvinder

At gøre noget eller nogen til en integreret og fast del af sig på en hurtig og effektiv måde

At lægge beslag på en persons følelser, kræfter eller interesser; betage fuldstændig

At ødelægge fuldstændig; tilintetgøre

To let something disappear completely into something i.e. by suddenly opening up

To cocoon or encapsulate something so that it completely disappears

To make something or someone an integrated part of yourself in a fast and efficient way

To claim a person’s feelings, powers or
interests; to enchant completely

To completely destroy; to annihilate

Galleri Bokboden

Marken 37

galleribokboden.net