Select Page

03/02/2018 – 04/02/2018

Åpningstider:

sat– €sun kl. 13–17

Vernissage:

02/02 kl. 19:00 – 21:00

Kroppsdelene mine begynner å falle
Mine visne deler
gunstige forhold skaper spinn av fine tråder
som trenger inn i mitt indre
Spreading, drap og ødelegge
dødens masse, skadet av frost
helt tom og verdiløs
sykdommen blomstrer

My body parts are beginning to fall off
My withered parts
favorable conditions create the spin of fine threads
that penetrate the interior of my body
Spreading, killing and destroying
the mass of death, injured by frost
completely empty and worthless
the disease thrives

Galleri BokBoden

Marken 37, 5017 Bergen

http://galleribokboden.net/