Select Page
galleri-fisk
21.03 – 23.03
fre-søn
Fredag 21.02 19.00
 

Anne Cecilie Lie er student ved Kunstakademiet i Trondheim. Ho jobbar med korleis ein oppfattar og forheld seg til rom, anten fysisk, personleg sosialt og politisk. Dette utforskar ho gjennom installasjon, skulptur og performance. På si utstilling på Galleri Fisk vil ho senke taket ned til si eiga høgde (159 cm).

Anne Cecilie Lie is studying at the Art Academy in Trondheim. She works with the body as a vessel and how we perceive and relate to the room. be it physical, personal, social and political. She works with installation, sculpture and performance. In her exhibition at Galleri Fisk she will lower the ceiling to her own excact height (159cm).

Kong Oscars Gate 46
gallerifisk.no
gallerifisk@gmail.com