Select Page

18.01.2020 – 26.01.2020

Åpningstider:
Lør – Søn kl. 14–17

Vernissage:

KNIPSU
Strandgt 224
http://knipsu.no


Ghost in the Climate’ er et nytt videoverk utviklet av Anna Mikkola til hennes soloutstilling på Knipsu. Videoen samler spøkelser fra fortiden, nåtid og tiden som kommer – i form av skyer – usikre elementer i klimaet.

Anna Mikkola er en London-basert kunstner som hovedsakelig jobber med video og installasjon som skildrer scenarier som beveger seg mellom fiksjon og virkelighet. Arbeidet hennes vever sammen flere perspektiver og tidspunkter som gjenspeiler hvordan fremtiden konstrueres. Hun utforsker hvordan den teknologiske utviklingen endrer individuelle grenser og kollektivitet innen menneskelige og mer umenneskelige systemer, så vel som vårt forhold til miljøet.
Mikkolas arbeid er blitt vist internasjonalt, blant annet ved ICA Institute of Contemporary Arts, Somerset House, SPACE, Jupiter Woods (London), Sonic Acts (Amsterdam), INDEX 19 (Stockholm) og SIC (Helsinki). Mikkola er for tiden lektor ved Central Saint Martins, og bosatt i Somerset House Studios i London.

Utstillingen er ledsaget av en oppdragsgitt tekst skrevet av Bianca Stoppani.


English
‘Ghost in the Climate’ is a new video work and a solo exhibition by Anna Mikkola. The video brings together the ghosts of the past, present and yet to come in the form of clouds – uncertain elements within the climate.

Anna Mikkola is a London based artist mainly working with video and installation depicting scenarios that move between fiction and reality. Her work weaves together multiple perspectives and points in time reflecting how futures are constructed. She explores how technological developments alter individual boundaries and collectivity within human and more-than-human systems, as well as people’s relation to the environment. Mikkola’s work has been shown internationally, including at the ICA Institute of Contemporary Arts, Somerset House, SPACE, Jupiter Woods (all London), Sonic Acts (Amsterdam), INDEX 19 (Stockholm) and SIC (Helsinki). Mikkola is currently an Associate Lecturer at Central Saint Martins, and a resident at the Somerset House Studios in London.

The exhibition is accompanied by a newly commissioned text written by Bianca Stoppani.