Select Page

 

01/09/2016 – 18/09/2016

Åpningstider:

Ons–fre kl. 17:00–20:00

Lør kl. 11:00–16:00

 

Vernissage:

01/09 kl. 19:00 – 21:00

Gategalleriet er stolte av å kunne annonsere “Stories to be told” – en soloutstilling med Anna Louise Andersen

Anna er inspirert av street art, pop art og moderne kunst. Arbeidene hennes involverer mange forskjellige medier som blant annet akryl og oljemaling. Hun arbeider i sitt studio på Hamar og i Sunne i Sverige. Selv om hun ikke er gatekunstner har Anna ved flere anledninger stilt ut sine verk på urban art utstillinger i Storbritannia og har bygget seg et godt omdømme blant publikum. Annas arbeider har havnet i private samlinger over hele Europa og Asia. Dette er henne første solo utstilling og vi gleder oss til å presentere hennes arbeider i Bergen.

“Stories to be told” viser kvinner med forskjellige historier. Noen er sterke, noen er svake, noen har attitude men alle har sin egen historie å fortelle. Anna eksperimenterer med forskjellige stiler og teknikker for å få fram et variert uttrykk til å fortelle historiene med.

“Utstillingen kretser rundt mennesket, i motiv – og i tematikk. Ved første øyekast kan de malte skikkelsene se «enkle» ut, men gjerne med et dypere budskap, være seg humor eller alvor. Forløpet mellom fortid, nåtid og fremtid på en gang viser seg samlet i denne utstillingen”
– Anna Louise Andersen

Utstillingen åpner 1. september kl. 19:00. Som vanlig vil det bli forfriskninger, god musikk og hyggelig stemning. For salgskatalog eller mer info om utstillingen meld deg på Gategalleriets nyhetsbrev eller følg oss på facebook. For salgshenvendelser vennligst send oss en e-post til annalou@gategalleriet.no

Gategalleriet is proud to annouce «Stories to be told» – a solo exhibition with Anna Louise Andersen

Anna is inspired by street art, pop art and modern art and her work involves many different mediums including acrylics and oils. She works out of her studio in Hamar, Norway and Sunne, Sweden. Although not a street or urban artist Anna has exhibited works at several occasions at urban art exhibitions in UK and built a good repurtation amongst its visitors. Anna’s work has been acquired by private collections all over Europe and Asia. This is her first solo exhibition and Gategalleriet is exited to present her to a new audience.

«Stories to be told» features women in different ages with different stories. Some are strong, some are weak, some have an attitude but all have their own story to tell. Anna experiments with different styles and materials to create variation in expressions to tell the stories.

«The exhibition revolves around man, in motif – and in theme. At first glance, the painted figures may look «simple» at first, but often with a deeper message, be it humor or seriousness. The path between the past, present and future at the same time appears gathered in this exhibition»
– Anna Louise Andersen

Exhibition opens 1st September 19:00 (7 PM). As usual there will be refreshments, good music and an exiting vibe. Anna Louise will be present at the opening night.

Gategalleriet

Steinkjellergaten 9, 5003 Bergen

www.gategalleriet.no