Select Page

17/11/2017 – 22/12/2017

Åpningstider:

ons– søn kl. 12–17

Vernissage:

17/11 kl. 19:00 – 21:00

Impermafrost er en audiovisuell installasjon som søker å oppmuntre til refleksjon og samtaler om miljø. Glassets sammensetning – og endringene det går gjennom under påvirkning av varme og lys, tillater oss å trekke paralleller til isformer og prosesser rundt klimaforandringer. Lysinstallasjonene aktiveres ved hjelp av datasignaler som lyser opp og lager projeksjoner av glassobjektene. Den sykliske belysningen av verkene påvirkes av informasjon om de skiftende tilstandene i arktisk sjøis.

Angela Davies er en kunstner fra Wales, som arbeider i krysningen mellom
kunst, vitenskap, teknologi og natur. Arbeidene hennes tar for seg aktuelle temaer som omhandler sted, rom og prosess. Verkenes samspill muliggjør intime opplevelser, som kan endre våre oppfatninger av indre og ytre rom. Dette gjelder også refleksjoner rundt måten man tenker og erfarer miljø på. Gjennom en hybrid av tradisjonelle disipliner og kreativ teknologi skaper Davies interaktive øko-lysskulpturer og installasjoner.

Angela Davies er meddirektør i Studio Made – et tverrfaglig studio og galleri i Denbigh, Wales. Hun er også en del av Pervasive Media Studio, et studiofellesskap for bl.a kunstnere, designere og forskere. Davies har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt, og solgt arbeider til offentlige og private samlinger i Storbritannia, Europa og USA. Hun har mottatt flere priser, den siste i rekken var ”Impact Acceleration Account Award” fra the Economic and Social Research Council. Prisen muliggjør arbeid med forskning knyttet til menneskeskapte klimaendringer, sammen med ansatte ved Universitetet i Bangor. Davies har en MA fra Manchester School of Art (2013). www.angeladaviesartist.co.uk

Impermafrost is a solo exhibition in succession of a residency programme the artist engaged in at S12 Galleri. Impermafrost is an audiovisual installation that seeks to encourage reflection on environmental dialogues. The alchemy of glass through the transformative qualities of heat and light allow for connections alluding to ice forms and processes of climate change. The light installation is animated through responsive coding creating projections of the glass embodiments. The cyclical illumination of the works is informed by the shifting states of Arctic sea ice. Angela Davies is an interdisciplinary artist based in Wales, working across the intersections of art, science, technology and nature. Her work engages with contemporary themes within the context of site, space and process. The works interaction allows for intimate experiences that encourage altered perceptions between inner and outer space. This extends to reflections upon the way the environment is experienced and imagined. Davies draws upon a hybrid of traditional disciplines alongside creative technologies to create interactive eco-light sculptures and installation. Angela is the Co-Director of Studio MADE, a cross-disciplinary studio and gallery space in Denbigh and is a resident artist at Pervasive Media Studio, Bristol. She has exhibited on an international level and has work within public and private collections in the UK, Europe and the USA.

S12 Galleri og Verksted

skostredet 12

www.s12.no