Select Page
ANELANKNIPSU1
28/3 – 27/4 
Tors – Søn: 13 – 17

Utstillingen FØDSEL av Ane Lan tar som helhet for seg forskjellige former for overskridelser knyttet til fødsel og død, og hvordan kvinnen som symbol forholder seg til denne tematikken kulturelt og historisk. Eivind Reierstad er en kunstner som over flere år har iscenesatt seg selv i skikkelsen Ane Lan gjennom performance, fotografi og video.

The exhibition BIRTH explore different forms of violations related to birth and death, and how the Woman as a symbol holds cultural and historical references. Eivind Reierstad is an artist that for several years has staged himself as the female figure Ane Lan through performance, photography and video.

Komediebakken 9
knipsu.no
post@knipsu.no