Select Page

 

10/11/2017 – 21/01/2018

Åpningstider:

ons– søn kl. 12–18

Vernissage:

10/11 kl. 19:00 – 22:00

En gruppeutstilling med Andrew Amorim, Sif Ankergård, Annika Eriksson, Bjørn Mortensen and Mårten Spångberg.

I After the Exhibition skapes en fiktiv situasjon der en utstilling – men ikke denne – er i en opphevet tilstand. Kanskje er utstillingen akkurat avsluttet, men ikke pakket bort. Den ellers romlige rytmen og presise plasseringen av arbeider som vanligvis gir utstillinger et sterkt regissert preg er borte, og i stedet har vi et felt hvor hvert element er utskiftbart. Ingenting dominerer eller leder deg hit eller dit, og ingenting forklarer noe annet. Tiden for veiledning og mening er forbi, og istedenfor vil alle som går inn gallerirommet oppdage det samme: Åtte kunstverk. De er ikke del av en helhet, men er simpelthen bare der. Rører du ved dem? Ser du på dem? Setter du deg ned og skriver en e-post? Du behøver ikke ha noen klar formening. Dine avgjørelser forandrer ikke verkene; de trenger ikke, og vil ikke forandre deg. Men du kan bli så lenge du vil.

Foto: Andrew Amorim: “The Shape Of A Forest Changes Faster Than The Human Heart “, black and white barytt print, 78x98cm, 2014-2017.

A group exhibition with Andrew Amorim, Sif Ankergård, Annika Eriksson, Bjørn Mortensen and Mårten Spångberg.

This exhibition creates a fictional scene in which an exhibition – but not this one – is in a state of suspension, perhaps having just ended, but not yet having been packed away. The spatial rhythm and proper placements of works that usually give an exhibition the atmosphere of something that is strongly authored are removed and instead we have a field where every element is exchangeable, nothing dominates or leads you here or there, nothing explicates anything else. The time for meaning and guiding has ended, and instead everyone who walks into the gallery discovers the same thing: eight artworks. They are not part of a whole, but are simply and impossibly there. Do you touch them? Do you look at them? Do you sit down and write an email? There is no need for strong decision, because what you decide won’t change them and they don’t need, or want to change, you. But you can stay for as long as you like.

Photo: Andrew Amorim: “The Shape Of A Forest Changes Faster Than The Human Heart “, black and white barytt print, 78x98cm, 2014-2017.

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17, 5005 Bergen

www.kunstsenter.no