Select Page

<img src=library-vs.-café-places-of-knowledge-production.jpg>

14/05/2018 – 14/05/2018

Åpningstider:

Man– €Man kl. 18–20

 

 

Vernissage:

14/05 kl. 18:00 – 20:00

Både biblioteker og kaffebarer kan karakteriseres som steder for kunnskapsoppkjøp og kunnskapsproduksjon. Men de er også steder å samle, siden de gir muligheter for folk å sosialisere. De gir en sjanse til ensomhet og følgesvenn på samme tid.

Hva slags publisitet opplever vi på disse stedene? Hvilken type og form for kunnskapsproduksjon finner sted der, og hvordan reflekterer det kravene til dagens arbeidsmiljø og produksjonskonsepter?

Basert på ulike eksempler (bibliotek Werner Oechslin, kunstverk av Clegg & Guttman, Starbucks, Viennese kafeer, Dokk1 etc.) Ana diskuterer disse spørsmålene i et foredrag.

Ta gjerne med på spørsmål og en samtale.

Anamarija Batista (født i Zenica, ex-YU) er en økonom og kunsthistoriker. Hun har lært på Wien-universitetet i økonomi og næringsliv, kunstakademi Wien, universitetet for anvendt kunst Wien og vitenskapsuniversitetet i Wien. Hun er kurator for en serie utstillinger, inkludert “Bosch & Hofbauer” (The Paintings Gallery of the Academy of Fine Arts Vienna, 2018), “The Munchhausen-effekten – Mikroutopier på tiden i tiden uten tid” (Galleri 5020, 2017), “Krise som ideologi?” (Kunstraum Niederösterreich, 2016), “Den felles som ikke lenger eksisterer” (Künstlerhaus Wien, 2012), “Retusjere Past_Shaping Presence” (Bosnian National Theatre, 2013). Hennes publikasjon “Rethinking Density. Kunst, kultur og bypraksis “ble realeased av Sternberg Press som en del av publikasjonsserien fra Kunstakademiet i Wien i 2017. Siden mai 2018 jobber hun med prosjektet” Kollektiv Utopi av etterkrigsmod modernisme: Adriaterhavskysten som et fritids- og forsvarsparadis “sammen med Antonia Dika støttet av FWF (Østerriksk Vitenskapsfond).

Translated by google.

Both libraries and coffee houses can be characterized as places of knowledge acquisition and knowledge production. However, they are also places of gathering, since they provide opportunities for people to socialize. They offer a chance for solitude and companionship at the same time.

What kind of publicity do we experience at these places? What type and form of knowledge production takes place there, and how does it reflect the demands of today’s working environment and production concepts? Based on various examples (library Werner Oechslin, artworks of Clegg & Guttman, Starbucks, Viennese Cafés, Dokk1 etc.) Ana discusses these questions in a lecture.

Feel free to stick around for questions and a conversation.

Anamarija Batista (born in Zenica, (ex-YU)) is an economist and art historian. She has taught at the Vienna University of Economics and Business, Academy of Fine Arts Vienna, the University of Applied Arts Vienna and Vienna University of Technology. She is the curator of a series of exhibitions including “Bosch & Hofbauer” (The Paintings Gallery of the Academy of Fine Arts Vienna, 2018), „The Munchhausen effect – Micro-utopias on Time in the Time of having no Time“ (Gallery 5020, 2017), „Crisis as Ideology?“ (Kunstraum Niederösterreich, 2016), „The Common Which No Longer Exists“ (Künstlerhaus Wien, 2012), „Retouch the Past_Shaping the Presence“ (Bosnian National Theater, 2013). Her publication „Rethinking Density. Art, Culture and Urban Practices“ was realeased by Sternberg Press as part of the publication series of the Academy of Fine Arts in Vienna in 2017.

IN THE LIBRARY

Møllendalsveien 61

https://www.facebook.com/events/1956327218015961/