Select Page

23/08/2017 – 23/08/2017

Åpningstider:

 €ONS kl. 18–20

Vernissage:

23/08 kl. 18:00 – 20:00

Alt Går Bra bruker en utdatert utskriftsteknologi kalt mimeograph som gir mulighet til å skrive ut bøker og utallige muligheter for eksperimentering.

Alt Går Bra presenterer sin praksis med fokus på utskrift og publikasjoner.

Alt Går Bra vil diskutere dagens prosjekter, inkludert Den Norske Idealstaten og foredragsserien Tout Va Bien.

Alt Går Bra er en gruppe visuelle kunstnere som forsker krysset mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, forestillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner.

www.altgarbra.org

(translated by google)

Alt Går Bra uses an obsolete printing technology called mimeograph offering the possibility to print books and myriad opportunities for experimentation.

Alt Går Bra will present its practice with a focus on printing and publications.

Alt Går Bra will discuss its current projects including Den Norske Idealstaten and its lecture series Tout Va Bien.

Alt Går Bra is a group of visual artists researching the intersections between art and politics through exhibitions, performances, discursive events, and publications.

www.altgarbra.org

IN THE LIBRARY

Møllendalsveien 61

https://www.facebook.com/intheartanddesignlibrary/