Select Page

 

14/09/2016 

Åpningstider:

Ons kl. 20:00–03:00

 

 

 

Føler du deg ung og fremmedgjort, da kommer du til å ikke, ikke like dette. After School special er et verktøy for den unge kunstscenen i Bergen. Motivasjonen vår er å aktivt skape en atmosfære utenfor det klassiske kunstrommet, og å åpne opp for en utvidet forståelse av hva kunst kan være. ASS er i positiv opposisjon med det performative kunstrommet der hybrider mellom performance, musikk, poesi , dans , mote, osv danner det konglomeratet av kunstneriske uttrykk vi finner på den internasjonale kunstscenen i dag.

Do you feel young and uncanny, then this will be not, not fun.
After School Special is a tool for the young art scene in Bergen to actively create an atmosphere outside of the classic art space and to open up to an expanded understanding of what art can be. ASS is positive opposition, its a performative art space where hybrids between performance, music, poetry, dance, fashion, etc. form the conglomerate of artistic expression we find on the international art scene today.

Landmark

Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen

https://www.facebook.com/afterschoolspecialbergen