Select Page

29/11/2017 

Åpningstider:

ons  kl. 20–00

Vernissage:

29/11 kl. 20:00 – 00:00

After School Special er ein plattform som gjennom varierte uttrykk og media undersøkjer kva rekkevidda av kunst kan vere. ASS er eit eksperimentelt kunstrom kor spennet frå performance, musikk, poesi, dans, mote og anna kjem saman i konglomeratet som utgjer dei kunstnariske uttrykka vi finn på i dagens globale kunstverd. 
Mogleggjort ved stønad frå Bergen Kommune og Kulturrådet.

After School Special is a tool for the young art scene in Bergen to actively create an atmosphere outside of the classic art space and to open up to an expanded understanding of what art can be. ASS is positive opposition, its a performative art space where hybrids between performance, music, poetry, dance, fashion, etc. form the conglomerate of artistic expressions we find in the international art scene today. Supported by Bergen Kommune and Kulturrådet.

Landmark

Rasmus Meyers Allé 5

https://www.facebook.com/afterschoolspecialbergen/?fref=ts