Select Page

29.01.2020

Arrangement:
Ons kl. 20–00

Landmark, Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers Allé 5, 5015 Bergen, Hordaland
instagram.com/afterschoolspecial_bergen


Hva føler du når du tar en tur i skogen?
Eller på fjellet kanskje. Snubler tankene dine om poetiske fragmenter når du vandrer eller er du redd for å dø?
Redd for klimaendringer eller å falle ned fra en klippe?

Naturen omgir oss; byen mellom fjellene, byen som ligger ved munningen av havet.
Hvordan tenker du på naturen? Hvordan påvirker den deg?

I denne utgaven av after school special ønsker vi å skape en poetisk, ambient, antroposentrisk og politisk
atmosfære hvor vi inviterer deg til å ta et skritt tilbake, se opp , rundt og utover I naturen som omgir oss.

Medvirkende:

Christian Aaagaard Ovesen
Guttorm Glomsås
Frida Vikström
Laura Hjort
Sidsel Bonde
Emilie Wright
Fiona Filipidis
Felix Exner Lenzig
Espen Pedersen

DJ Nephrop

Dørene åpner Kl. 20:00
CC: 40 NOK

After School Special er et kunstnerdrevet kollektiv som arrangerer en kvelds utstillinger og eventer på Landmark, Bergen Kunsthall.
Målet er å samle forskjellige kunstnere fra en rekke nasjonaliteter og bakgrunner; fra billedkunst, musikk, film, dans til alt i mellom. After School Special streber etter å være en åpen og inkluderende ramme for studenter, nye og etablerte artister både for å teste ut, eksperimentere og utvide.
After School Special drives for tiden av: Gentian Rhosa, Tine Adler, Nayara Leite, Kaeto Sweeney og Tine Gunvaldsen.


English
What do you feel like when you take a walk in the woods? Or on the mountains perhaps. Does your mind stumble upon poetic fragments as you wander or are you scared of dying? Scared of climate change or falling off a cliff?

Nature surrounds us; the city between the mountains, the city that lies by the mouth of the sea. How do you think about nature? How does it influence you?

For this edition of After School Special we want to create an ambient, poetic, anthropocenic and political atmosphere, where we invite you to take a step back, look up, around and beyond at the scenery that surrounds us.

FEATURING:

Christian Aagaard Ovesen
Guttorm Glomsås
Frida Vikström
Laura Hjort
Sidsel Bonde
Emilie Wright
Fiona Filipidis
Felix Exner Lenzig
Espen Pedersen

DJ Nephrop

Doors open at 20:00
CC: 40 NOK

After School Special is an artist-driven collective who hosts art happenings, in the aim to bring together various artists from a multiplicity of nationalities and backgrounds; from visual arts, music, film, dance to everything in between. After School Special is striving to be an open and inclusive setting for students, emerging and established artists alike to test out, experiment and expand.
After School Special is currently run by: Gentian Rhosa, Tine Adler, Nayara Leite, Kaeto Sweeney and Tine Gunvaldsen.