Select Page

23/02/2018 – 25/03/2018

Åpningstider:

ons– €søn kl. 12–17

Vernissage:

23/02 kl. 19:00 – 21:00

Ved å kartlegge hjerneaktivitet med EEG målinger forsøker Æsa og Tinna å tolke emosjonelle tilstander og deres fysiske manifestasjoner.

Grensen mellom en immateriell emosjonell tilstand og den fysiske manifestasjonen av EEG-aktivitet gjennom vibrasjon og lyd manifesterer seg i et skjørt skjold.

Skjoldene, laget av tynne glassplater – i pate de verre, fungerer som membraner som separerer selvet fra utsiden samtidig som det reflekterer en indre virkelighet som ofte forblir usynlig.

Arbeidet kombinerer glass, elektronikk, lyd og video.

The work SHIELD II is a result of a collaborative work between the visual artist Æsa Björk and musician/performer Tinna Thorsteinsdóttir.

By mapping brain activity with EEG recordings Æsa and Tinna set out to interpret emotional states and their physical manifestations.

The border between an intangible emotional state and the physical manifestation of EEG activity through vibration and sound manifests itself in a fragile shield.

The shields, made out of thin «wafer» sheets of glass – in pate de verre, act as a membranes separating the self from the outside while reflecting an inner reality which often remains invisible.

The work combines glass, electronics, sound and video projections.

S12 Galleri og Verksted

Skostredet 12 / Sparebankgaten 4

www.s12.no