Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

Thora Dolven Balke – False Spring

August 28, 2020 - September 27, 2020


“False Spring” er en ny 6 kanals lyd- og lysinstallasjon og serie fotografiske skulpturer av Thora Dolven Balke. Verkets narrative kjerne er en daglig, nøktern katalogisering av været fra begynnelsen av januar ut februar 2020, formidlet av en fortellerstemme mot et bakteppe av skiftende lydlandskap som omgir hovedkarakteren. Været og datoene blir et bilde på tiden som går, og nedtegnelsen av fakta som en betryggende handling. Samtidig utspiller verket seg i månedene før verden endret seg fullstendig grunnet Koronapandemien, og en stor del av den globale befolkning gikk inn i isolasjon. Siden er det mange som er hensatt til å observere verden på avstand og følge vitenskapelige fakta i et forsøk på å ivareta kontroll. Å snakke om og gjenkjenne været er et av de mest allmennmenneskelige temaene, men også fylt med tvil i 2020. Alle språk har en stor variasjon av uttrykk som beskriver været, og bærer med seg advarsler og råd som deles videre gjennom generasjonene. Begrepet False Spring er et av flere værbegrep og ord som flettes inn i lydverket. Utstillingen gir et bilde på det ustabile og potensielt vakre ved å være i skjerpede omgivelser, og være tvunget til å observere verden gjennom nytt blikk og med nytt fokus.


English
“False Spring” is a new 6-channel sound and light installation and series of photographic sculptures by Thora Dolven Balke. The work’s narrative core is a daily, sober cataloguing of the weather from the beginning of January to February 2020, conveyed by a narrator’s voice against a backdrop of changing soundscapes that surround the main character. The weather and the dates become a picture of the passing of time, and the recording of facts as a reassuring act. At the same time, the work takes place in the months before the world changed completely due to the Corona pandemic, and a large part of the global population went into isolation. Since then, many are set aside to observe the world from a distance and follow scientific facts in an attempt to maintain control. Talking about and recognising the weather is one of the most universal topics, but also filled with doubt in 2020. All languages ​​have a wide variety of expressions that describe the weather, and carry with them warnings and advice that are passed on through the generations. The term False Spring is one of several weather concepts and words that are woven into the sound work. The exhibition gives a picture of the unstable and potential beauty of being in a heightened environment, and being forced to observe the world through a new perspective and with a new focus.

Details

Start:
August 28, 2020
End:
September 27, 2020
Exhibit Tags:

Venue

Lydgalleriet
Strandgaten 195
Bergen, 5004 Norway
+ Google Map
View Venue Website

Other

Åpningstider
Åpningstider: tor– søn kl. 12–17
Vernissage
Vernissage: 29/08 kl. 12:00 - 17:00