Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

PLAKATER FRA ARKIVET 1969-2005

July 27, 2020 @ 12:00 pm - 5:00 pm

Åpningstider:
ons– søn kl. 12–17

Vernissage:
27/06 kl. 11:00 – 17:00

 

Hordaland kunstsenters første utstilling i det nyåpnede Prosjektrommet er utstillingen ‘Plakater fra arkivet 1969-2005’. Utstillingen består av et utvalg av institusjonens utstillingsplakater, og komplementerer det nystartede prosjektet Arkivhistorier.

Utstillingen gir et innblikk i Hordaland kunstsenters utstillingsarkiv, men utforsker også plakaten som medium. Utstillingsplakatens levetid er kortvarig. Den er gjerne utstyrt med datostempling, og etter arrangementet er ferdig tas den ned og kastes eller stues bort. Når vi nå henter plakatene frem igjen fra arkivet, befinner de seg i en ny kontekst. Heller enn å informere om institusjonens fremtid, blir plakatene en del av en retrospektiv undersøkelse med mål om å tydeliggjøre kunstsenterets identitet og historie.

Sett samlet kan plakatene gi et innblikk i plakatmediets og trykkekunstens historiske utvikling. Hver plakat i utstillingen vitner om institusjonens historie, så vel som tidens teknologi og trender.

Ingrid Rundberg og Mads Andersen, begge grafisk designere, er invitert til å reflektere rundt innholdet i utstillingen fra et samtidsperspektiv. I forkant av, og fortløpende under utstillingsperioden, vil de undersøke hvem som har designet de aktuelle plakatene. Gjennom denne prosessen ønsker de å avdekke det flyktige i grafisk design, sette søkelyset på den anonyme designeren og vise viktigheten av å dokumentere designprosessen. Undersøkelsen vil til slutt ta form av en publikasjon.

Rundberg tar en doktorgrad i design på KMD, Andersen arbeider som frilans grafisk designer, og sammen har de forlaget Madrid Publications.


English
Hordaland Kunstsenter’s first exhibition in the newly opened Project Room is the exhibition ‘Plakater fra arkivet 1969-2005’. The exhibition consists of a selection of the institution’s exhibition posters, and complements the project Archive Stories.

The exhibition gives an insight into the Hordaland Kunstsenter’s exhibition archive, but also explores the poster as a medium. Exhibition posters are short-lived. It is often equipped with a date stamp, and after the event is completed, it is taken down and either thrown or stowed away. Now that we retrieve the posters from the archive, they are viewed in a new context. Rather than informing about the future of the institution, the posters become part of a retrospective study aimed to clarifying the art centre’s identity and history.

Seen together, the posters provide an understanding of the development of the medium and history of printmaking. Each poster in the exhibition bears witness to the institution’s history, as well as the technology and trends of that time.

Ingrid Rundberg and Mads Andersen, both graphic designers, are invited to reflect on the content of the exhibition, from a contemporary perspective. In advance of, and continuously during the exhibition period, they will investigate who designed the posters in question. Through the process, they want to uncover the temporality of graphic design, highlight the anonymous designer and highlight the importance of documenting the design process. The study will take the form of a publication.

Details

Date:
July 27, 2020
Time:
12:00 pm - 5:00 pm

Venue

Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
bergen, Norway
+ Google Map
View Venue Website