Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

Hvelvet: MUR/MUR – Noëlie de Raadt

October 30, 2020 - December 22, 2020

MUR/MUR. Detail from installation. (2020) Photo: Jannica Luoto/KRAFT Sound installation (wall, piezo speakers, iron wire, magnets, speaker cables, multichannel sound piece, amplifier, computer)

Noëlie de Raadts praksis er stort sett lydbasert, men består også av tekst og video. Hennes undersøkelser har et sterkt fokus på det nære forholdet mellom lyd og rom og deres innvirkning på hverandre. Gjennom opptak hentet fra varierte lydmiljøer skaper hun gjennomgripende installasjoner som utfordrer publikums sanser.

Siden hun kom til Bergen i 2016 har arbeidene hennes blitt påvirket av norske myter og lokale mysterier. Hun oversetter gjerne daglige observasjoner og tilfeldige møter gjennom forskjellige medier, og leker alltid med den subtile grensen mellom tilstedeværelse og fravær, virkelighet og illusjon.

I Hvelvet presenterer Noëlie de Raadt den stedsspesifikke lydinstallasjonen MUR/MUR. Hvelvets metallvegger er dekket av tusenvis av magneter og messinghøyttalere i forskjellige størrelser. Den doble betydningen av tittelen vektlegger veggenes (mur på fransk) avgjørende rolle, brukt som høyttalerledninger. Et fintfølende lydstykke kringkastes gjennom flere høyttalere og fyller hele rommet. De forskjellige lydene er fra opptak rundt i Norge; fra den rolige naturen i nord, gjennom mystiske skoger, og til en verden under vann. Gjennom å forsterke de nesten uhørbare lydene, oppstår det en ny dimensjon: lydene aktiverer veggene og gir inntrykk av at de lever og hvisker. Denne følelsen forsterkes av de svingete messingmønstrene til høyttalere, formet av ufullkommenheter og ujevne overflater i hvelvet. Denne installasjonen inviterer publikum til en intim sensorisk opplevelse, utover de kalde og tunge veggene i Hvelvet.

Noëlie de Raadt (f. 1992, Sveits) har en BA fra Geneva University of Art and Design (2015) og en MA fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (2018). For tiden bor og jobber hun i Bergen der hun driver .ZIP Collective, et kunstkollektiv og gallerirom.

Utstillingen er støttet av Bergen kommune.


Noëlie de Raadt’s practice is mostly sound based but also incorporates text and video. Her research essentially focuses on the close relationship between sound and space and their impact on each other. De Raadt has recorded many different sonic environments and tends with her immersive installations to play with the audience’s senses. Her work is also influenced by Norwegian myths and mysteries since she established herself in Bergen. She likes to translate her daily observations and strange encounters through different mediums, always playing with the subtle border between presence and absence, reality, and illusion.

 In Hvelvet, Noëlie de Raadt presents MUR/MUR – a site specific sound installation. The metallic walls of the vault are covered by thousands of magnets and brass speakers of different sizes. The double meaning of the title emphasis the crucial role of the walls (mur in French), used as speaker wires. A delicate sound piece made of field recordings is broadcasted through multiple speakers and fills the entire room. The different sonorities are recorded around Norway, in the quiet nature of the north, the mystical forests, and under water. Once amplified, those originally almost inaudible sounds are taking a completely new dimension: they activate the walls and give the impression that they are alive, whispering. This feeling is reinforced by the meandering brass patterns of speakers, shaped by the imperfections and asperities of the Vault. This installation invites the audience to an intimate sensorial experience, beyond the cold and heavy walls of Hvelvet.

Noëlie de Raadt (b.1992, Switzerland) holds a BA from Geneva University of Art and Design (2015) and a MA from the Faculty for Fine Art, Music, and Design of the University of Bergen (2018). She currently lives and works in Bergen where she runs .ZIP Collective, an art collective, and gallery space. The exhibition is supported by the Municipality of Bergen.

Details

Start:
October 30, 2020
End:
December 22, 2020
View Event Website

Venue

Kraft
Vågsallmenningen 12
Bergen,
+ Google Map
View Venue Website

Other

Åpningstider
Tir/ons/fre: 11–16 Tor: 11–18 Lør – søn: 12–16