Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

“Dola, My Mother and Me”: Hvordan bli mor uten å miste meg selv?

October 15, 2020 @ 8:00 pm - 10:00 pm

Hvorfor forteller vi historier?

Når vi lytter til historiene andre forteller, kan det få oss til å tenke rundt våre egne liv. I fortellingen ligger også potensialet til å avdekke sosiale normer. “Dola, My Mother and Me” er en av historiene i en bok som fremdeles er under arbeid, How to become a mother without losing myself? av Carol Stampone. Torsdag kveld 15. oktober vil Carol dele den med oss, på Hordaland kunstsenter.

“Dola, my Mother and Me” handler om sammenhengene som finnes mellom morskap og galskap. Det er en fortelling som er inspirert av virkeligheten, og som utforsker hvordan morskap kan gjøre en sprø – enten på grunn av fraværet av det elskede barnet, som har blitt en fundamental del av morens eksistens, eller på grunn av fraværet av personen som tidligere eksisterte før morsrollen tok over alle hennes andre muligheter.

Tanken bak å dele denne beretningen er å så det første frøet for en samtale om hva det betyr å bli mor. Vi antar ikke at det finnes én riktig måte å være mor på. Heller det omvendte: målet med arrangementet er å skape et trygt sted hvor vi kan diskutere de sosiale forventingene rundt morskap og våre egne erfaringer som mødre og foreldre.
Alle er velkomne.
Carol Stampone er en mor som jobber med å påminne seg selv om at hun også har andre iboende muligheter. Hun lever i Bergen som tilflytter. Hun skriver og forteller historier og den formelle utdannelsen hennes er innen filosofi. Hun fullførte bachelorstudiene sine ved UNICAMP i Brasil, og masterstudiene ved Universitetet i Bergen.

Blogg: carolstampone.blog.br

///

Retningslinjer for håndtering av COVID-19:

– Har du tegn på sykdom, vennligst hold deg hjemme
– Dispensere med hånddesinfeksjon er satt frem i våre lokaler, og vi oppfordrer til hyppig bruk av disse
– Husk å til en hver tid holde 1 meters avstand fra andre
– Vis solidaritet med de andre på arrangementet gjennom å vaske hendene regelmessig og holde god personlig hygiene, respekter andres behov for avstand

Why do we tell stories? 

When we listen to the stories told by others, it can make us think about our own lives. A story also has the potential to unveil social norms. “Dola, My Mother and Me” is one of the stories of the work-in-progress book How to become a mother without losing myself? by Carol Stampone. On Thursday evening 15 October Carol will be sharing this story with us, at Hordaland Kunstsenter. 

“Dola, My Mother and Me” is about the relations between motherhood and madness. It is a tale inspired in real life events, that explores how motherhood can make one mad – either because of the absence of the beloved child that becomes a fundamental part of the existence of a mother, or because of the absence of the person that existed before the mother took over all her other possibilities. 

The idea is to share such a story as the initial seed for a conversation about what it means to become a mother. We are not assuming that there is one right way to be a mother. On the contrary: the aim of this event is to create a safe space where we can discuss the societal expectations regarding motherhood and our experiences as mothers and parents. 

All are welcome. 

Carol Stampone is a mother doing the work to remind her bits that she also carries other possibilities. She exists in Bergen in the place of a foreigner. She writes and tells stories and her formal education is in philosophy. She finished her Bachelor studies at UNICAMP in Brazil and her Masters at the University of Bergen. 

Blog: carolstampone.blog.br///

Guidelines for managing COVID-19:

– If you have any signs of illness, please stay at home
– Hand disinfectant dispensers are located throughout the area, use them frequently
– Respect distancing: keep 1m distance from others
– Show solidarity with your fellow members at the event: respect others’ need for distance, wash your hands regularly and keep good personal hygiene

 

 

Details

Date:
October 15, 2020
Time:
8:00 pm - 10:00 pm
Exhibit Tags:

Venue

Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
bergen, Norway
+ Google Map
View Venue Website

Other

Åpningstider
Thursday 15 October, 20:00