Select Page

24/05/2019 – 16/06/2019

Åpningstider:

Ons– Sun kl. 12–18

Vernissage:

24/05 kl. 19:00 – 22:00

SIGNAL TO NOISE
radio is dead, long live radio!

The Paraset (Paratrooper radio set) var en av de mest kjente senderene som ble brukt av motstandsbevegelsens hemmelige radiooperatører i andre verdenskrig. Ofte transportert i matkurver, kofferter og andre obskure steder, ble den brukt til hemmelig radiokommunikasjon primært i Norge og Europa. Utstyret er kjent som “Paraset” fordi det ble droppet i fallskjerm til feltagenter. Et fascinerende stykke historie.
Med denne utstillingen ønsker Piksel å gi en hyllest til radioen som teknologi og også til betydningen av lytterne. I et historisk øyeblikk hvor FM analog radio har blitt stengt ned og det er stemmer som hevder at “Norge er ikke forberedt på dette” og “Selvfølgelig er det mye nostalgi i radio. Det er en av grunnene til at dette skiftet er så kontroversielt”, ønsker Piksel å gjøre begge deler: både hylle den analoge radioen, og bringe ny DIY digital teknologi til folket, radiomekkere og -kringkastere.

Kurator: Tincuta Heinzel

SIGNAL TO NOISE
radio is dead, long live radio!

The Paraset (Paratrooper radio set) was one of the most notorious of all the transceivers used by the partisan clandestine radio operators during WWII. Often transported in food baskets, suitcases, and other obscure places, it was used for clandestine radio communication primarily in Norway and Europe. The equipment is known as the “Paraset” because it was dropped by parachute for field agents. A fascinating piece of history.
With this exhibition Piksel wants to make an homage to the radio as a device and also to the importance of the listeners. In a historical moment where the FM analogue radio has been shot down and there are voices that claims that “Norway is not prepared for this.” and “Of course there is a lot of nostalgia in radio. That’s one of the reasons this switch is so controversial.” Piksel wants to bring some fresh air doing both, recalling the analogue radio and bringing new low-cost digital technologies to the people, radio-makers and -emitters.

Curator: Tincuta Heinzel

PIKSEL Studio 207

Strandgaten 207

http://piksel.no