Select Page
Grusregisteret

Grusregisteret

Nobel Bopel 25. mai – 5. august 2018 Welhavens gate 64 Utstillingen tar utgangspunkt i NGU-rapport 85.043 Grusregisteret i Ål kommune publisert av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), utarbeidet på 1980-tallet. Dette er en del av en rekke eldre edb-rapporter...
PrøveRommet – PrøveRommet

PrøveRommet – PrøveRommet

21/11/2016 Åpningstider: Man kl. 20.00–01.00   PrøveRommet er et sted for presentasjon, bruk og utforsking av billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing. Konseptet fungerer som et uformelt og levende alternativ til...