Select Page
Grusregisteret

Grusregisteret

Nobel Bopel 25. mai – 5. august 2018 Welhavens gate 64 Utstillingen tar utgangspunkt i NGU-rapport 85.043 Grusregisteret i Ål kommune publisert av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), utarbeidet på 1980-tallet. Dette er en del av en rekke eldre edb-rapporter...