Select Page
  1. Exhibits
  2. Frans Jacobi, Åse Møller-Hansen, Roger Gjerstad

Frans Jacobi, Åse Møller-Hansen, Roger Gjerstad

Today

MOTSTAND MOT KRIG og VILJE TIL EN FREDELIG VERDEN, Anti-War Initiative og International Women’s League for Peace & Freedom

visningsrommet USF Georgernes Verft 12, Bergen

ANTI-KRIG Festivalen; MOTSTAND MOT KRIG og VILJE TIL EN FREDELIG VERDEN er en hilsen fra organisasjonene Antikrigs-Initiativet (AKI) og International Kvinneliga for Fred og Frihet. Sammen ønsker vi å mobilisere for fred. Festivalen består av ulike typer foredrag, filmvisning, performancer, omvisninger og workshops for skoleelever samt en ANTI-KRIG utstilling med verk av 24 kunstnere, der […]