Select Page

Bidrag // Submission

For innsending av informasjon til kommende utgave av Utstillingsguide for Bergen og for fortløpende oppdatering av nettside. Vennligst fyll ut ett skjema per utstilling/event.

På bakgrunn av at Utstillingsguide for Bergen skal kunne gi leserne spennende informasjon om kommende utstillinger ønsker vi at dere sender inn tekst som beskriver den aktuelle utstillingen/kunstneren. Som tospråklig guide ber vi også om at denne beskrivelsen foreligger oversatt til engelsk.

Som nevnt tidligere har vi dessverre lite kapasitet til korrekturlesing og redigering av innsendt materiale, og ber dere derfor være påpasselige med å sende inn så korrekt informasjon som mulig.

Eksempel for ønsket oppsett:

Startdato – Sluttdato

Åpningstider

Tidspunkt for vernissage

Kunstner – Tittel

Info – norsk (max 250 ord)

Info – engelsk (max 250 ord)

For submission of information to the next edition of Utstillingsguide for Bergen and continuously updated website. Please fill out one form per exhibition/event.

Please include a short presentation of exhibition/artist, preferably in both norwegian and english.

We have very little capacity when it comes to proofreading so please be as accurate as possible when submitting information.

DEADLINE FOR Utstillingsguide for Bergen #15

 20. DESEMBER 2018