25/01/2018 – 18/02/2018

Åpningstider:

sat– €sun kl. 12–16

Vernissage:

25/01 kl. 19:00 – 21:00

I sitt nye prosjekt from an arboreal point of view, utforsker Sarah Jost blant annet trærnes langsomme liv og noen av de menneskeskapte strukturene vi assosierer med trær og skog. Det latinske ordet arboreal refererer til trær, men også til dem som lever i eller rundt trær og til fenomener eller strukturer som minner om trær. from an arboreal point of view sikter til denne flertydige meningen. Det er ikke nødvendigvis trærnes synsvinkel som presenteres i utstillingen, men et større perspektiv hvor trærne utgjør et viktig utgangspunkt.

Jost arbeider med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og video. I arbeidene sine gjenbruker hun metodisk fragmenter fra tidligere verk og funne materialer i kombinasjon med nye elementer.

In her new project from an arboreal point of view Sarah Jost have among other things thought about the slow lives of trees and some of the man made structures that we associate with the forest. The Latin word arboreal refers to beings living in or among trees but also to objects and structures that reassembles or relate to trees. From an arboreal point of view takes on the wide meaning of the word where it is not just the viewpoint of the trees that are presented but a larger perspective where the trees are the common denominator.
Jost work with installation and sculpture, with elements of text, drawing and video. Methodically she re-use fragments of earlier works and found material in combination with new ones.

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3, 5037 Bergen

galleri.christinegaard.no