03/12/2019 – 08/12/2019

Åpningstider:
ons– søn kl. 12–18

Vernissage:
03/12 kl. 19:00 – 22:00

Visningsrommet USF
USF Verftet / Georgernes Verft 12 / 5011 Bergen
https://usf.no/visningsrommet/

Visningsrommet blir til en mellomstasjon i en forhandling av perspektiver på skoger under havoverflaten, og har sitt utspring i prosjektet Agential Matter (invisible landscapes), som nå avsluttes som stipendiatprosjekt tilknyttet kunstakademiet ved tidligere KhiB/ KMD. Arbeidet er basert på reiser langs kysten for å oppsøke ulike rom, der observasjon av alger er drevet av ulike interesser for en ubestemt framtid.

Work on observations of algae