21/05/2019 – 16/06/2019

Åpningstider:

lør– søn kl. 12–16

Vernissage:

21/05 kl. 18:00 – 20:00

Basis for mitt kunstneriske prosjekt er en stringent tilnærming til grunnleggende formalestetiske, stedsspesifikke og romlige problemstillinger. Gjennom bruk av digitale teknikker, gjerne i symbiose med fysiske, materialspesifikke grep skapes verk som etterstreber kontemporære kvaliteter, primært i romlige, helhetlige situasjoner. Influert av modernistiske impulser skapes uttrykk som viderefører en visuell og formal intensjon i dialog med samtidige strømninger. En målrettet anvendelse av virkemidler er et av kunstnerskapets sentrale problemstillinger og gjennom fokuserte, avveide grep arbeides det mot allment relevante uttrykk. Basale virkemidler utgjør stammen i formspråket, hvor enkle elementer bearbeides fra det minimale mot det mer komplekse. Arbeidene har typisk stedspesifikke kvaliteter hvor en fysisk, perseptiv virkning mellom inngrep og latente, situasjonsbetingede kvaliteter etterstrebes. Senere arbeid består i video- og lysinstallasjoner, større offentlige prosjekt og digitale grafiske trykk. Visningssituasjonens fysiske betingelser og egenskap er ofte førende premiss for arbeidene. Ved å være lydhør for eksisterende kvaliteter og agere ut ifra en bevissthet rundt deres funksjon, blir grep og handlinger lest inn i en symbiotisk helhet med omgivelsene. Ved å tufte arbeider på stedlige faktorer, gis en umiddelbar, integrert relevans og tilstedeværende kvalitet. Dette har potensial til å gi situasjonen en unik og helhetlig kvalitet og er et vektig aspekt ved tilnærmingen i det kunstneriske prosjektet. Utgangspunkt for utstilling ved Galleri Christinegaard vil være erfaringer og potensiale fra tidligere arbeider som utvikles videre i møte med visningsrommets kvaliteter langs de linjer her skissert, med et styrket fokus på fysiske elementer og materialitet. Skulpturelle situasjoner, ulike former for projeksjoner, samt grep i form

Basis for mitt kunstneriske prosjekt er en stringent tilnærming til grunnleggende formalestetiske, stedsspesifikke og romlige problemstillinger. Gjennom bruk av digitale teknikker, gjerne i symbiose med fysiske, materialspesifikke grep skapes verk som etterstreber kontemporære kvaliteter, primært i romlige, helhetlige situasjoner. Influert av modernistiske impulser skapes uttrykk som viderefører en visuell og formal intensjon i dialog med samtidige strømninger. En målrettet anvendelse av virkemidler er et av kunstnerskapets sentrale problemstillinger og gjennom fokuserte, avveide grep arbeides det mot allment relevante uttrykk. Basale virkemidler utgjør stammen i formspråket, hvor enkle elementer bearbeides fra det minimale mot det mer komplekse. Arbeidene har typisk stedspesifikke kvaliteter hvor en fysisk, perseptiv virkning mellom inngrep og latente, situasjonsbetingede kvaliteter etterstrebes. Senere arbeid består i video- og lysinstallasjoner, større offentlige prosjekt og digitale grafiske trykk. Visningssituasjonens fysiske betingelser og egenskap er ofte førende premiss for arbeidene. Ved å være lydhør for eksisterende kvaliteter og agere ut ifra en bevissthet rundt deres funksjon, blir grep og handlinger lest inn i en symbiotisk helhet med omgivelsene. Ved å tufte arbeider på stedlige faktorer, gis en umiddelbar, integrert relevans og tilstedeværende kvalitet. Dette har potensial til å gi situasjonen en unik og helhetlig kvalitet og er et vektig aspekt ved tilnærmingen i det kunstneriske prosjektet. Utgangspunkt for utstilling ved Galleri Christinegaard vil være erfaringer og potensiale fra tidligere arbeider som utvikles videre i møte med visningsrommets kvaliteter langs de linjer her skissert, med et styrket fokus på fysiske elementer og materialitet. Skulpturelle situasjoner, ulike former for projeksjoner, samt grep i form

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3

www.christinegaard.no